Historikk

Leseselskapet Borg ble stiftet 15. april 1996 på Festiviteten på initiativ fra Sarpsborg kommune og biblioteket. Målet var å skape et litterært forum med vekt på kreativt litteraturengasjement og sosialt samvær ved blant annet å:

– invitere forfattere som forteller om sitt forfatterskap
– fokusere på foregangskvinner i litteratur og samfunnsliv
– danne studiesirkler og ev. andre lesegrupper
– skape kontakt mellom litteraturinteresserte kvinner for hyggelig samvær, idéutvikling og
felles inspirasjon.
– reise på littera-turer med allsidige litteratur- og kulturopplevelser på programmet

Vi har knyttet til oss kulturelle samarbeidspartnere for å kunne gi våre medlemmer et kulturtilbud med enda større bredde. Målet er å by på noe lærerikt og engasjerende som samtidig er morsomt og kontaktskapende. Vi er i dag omkring 200 medlemmer.

Kun kvinner kan bli medlemmer.
Vedtektene sendes medlemmene.

Årskontingenten er for tiden kr. 450,-

Alle våre ordinære arrangement er kun åpne for medlemmer og koster kr. 100,- med mindre annet er opplyst. I prisen inngår, på egne arrangement,  kaffe, kake og et lodd.

Årsmøte
Ordinært årsmøte holdes innen 30 april.
Innkalling med saksliste sendes ut 3 uker før årsmøtet.
Saker som ønskes behandles på årsmøte må være styret i hende innen fristen som er angitt i varslet.
Referat sendes ut etter årsmøtet.

Organisering
Styret velges på årsmøtet, styremedlemmene velges for 2 år. Styremedlemmene fordeler ansvarsområder seg imellom.

Det ordinære årsmøtet skal:
Velge møteleder
Velge møtesekretær
Velge to medlemmer til å undertegne protokollen
Behandle styrets årsberetning
Behandle revidert regnskap
Fastsette kontingent
Vedta budsjett
Behandle innkomne saker
Foreta valg
Vedtektene revideres på årsmøtet