Bli medlem

Årskontingenten er for tiden kr. 450,-

I tillegg beregnes en liten andel inngangspenger ved det enkelte arrangement.
Medlemsåret løper kalenderåret.
Medlemskapet opphører hvis kontingenten ikke betales innen fristen som er 31. Januar

Kun kvinner kan bli medlemmer.

Ønsker du å bli medlem, kan du kontakte  Wenche Kraggerud, wenche.kraggerud@live.no